ANTXON BURCIO gurekin izan dugu

Gure herriko mendizaleen formakuntzarekin jarraituz, hilabete honetako hitzaldia ematera etorri da gurera Antxon Burcio. Oraingoan mendian segurtasunez ibiltzeko gomendioak izan dugu gai nagusi bezalaa; eta horretarako nor hobe Antxon baino.

Siguiendo con la formación de los mendizales de nuestro pueblo, la charla de este mes a sido a cargo de Antxon Burcio. En esta ocasion con el tema central de recomendaciones para practicar nuestro deporte con seguridad; y para eso quien mejor que tenerle a Antxon entre nosotros.

ANTXON

Urte askotan Euskal Mendi Federazioko Zuzendari Teknikoa eta Sorospen Taldearen arduradun nagusia izandako honi esperientzia eta ezagutza ez zaizkio falta. Horregatik hitzaldia espero bezain aberatsa izan da. Ointxu honen kontura liburu bat atera du eta nahi duenak lokalean dauka irakurgai.

Al durante muchos años Director Tecnico de la Federacion Vasca de Montaña y Responsable del Grupo de Socorro, no le faltan conocimientos y experiencia para tratar este tema. Por ello la charla ha sido tan interesante como se esperaba. Antxon recientemente ha publicado un libro sobre este tema, y lo teneis disponible en el local.

Zornotza Mendi Taldeak bere herriarekin eta bertako mendizaleekin duen konpromisoarekin jarraituz, hilero izango ditugu honelako hitzaldi/ikastaro/tailerrak. Animatu eta etorri!!!

Siguiendo con el compromiso del Zornotza Mendi Taldea con su pueblo y sus montañeros, organizará cada mes una charla/curso/taller de este tipo. Animate y participa!!!

9788482166087