ARROILAK GUARAN / BARRANCOS EN GUARA

BARANCOS

Dakizuen bezala datorren hilean ere arroila jaitsierako irteera aurreikusita dago, Irailaren 21-22ko asteburuan hain zuzen ere. Oraingoan asteburuko irteera izango da eta Guarara abiatuko gara.

Como ya sabeis, el mes que viene tenemos planificado realizar una actividad de descensos de barrancos, el fin de semana del 21-22 de septiembre. Esta vez será una actividad de fin de semana e iremos a Guara.

Planning-a:
Irailaren 20-an, ostiralean arratsaldeko 18.00-etan Zornotzatik irtengo gara Guarako
Mendikaterantz. Mendikate hau Hueska hiriburutik oso gertu dago. Mendikate honetan arroila
ikusgarriak daude eta mota guztietakoak, sikuak eta bertikalak, rapel luzekoak, rapelbakoak,
akuatikoak… Printzipioz guk akuatikoak egingo ditugu, alegia, ura eramaten dituztenak. Bertan
altura ezberdinetako saltoak, toboganak eta rapelak egingo ditugu (aurrekoan bezala saltoak
ez dira derrigorrez egin behar).
Zornotzatik irten eta bidea luzea denez geldiune bat egin eta etxeko bokata eta ardau botilagaz
afarie eingogu (txoferrak ez). Honen ostean, Guarara joan eta bertako herri batean lo egingo
dugu.
Hurrengo egunean gosaldu eta gero arroila egitera joango gara (11:00). Arroilan piketakoa
eramango dugu eta bertan piknika egingo dugu. Arroilaz gozatu ondoren goazenon artean zer
egin erabakiko dugu, bertako herrixkak ikusi, musulmandarrek beraien egonaldian utzitako
herria bisitatu, akantilauak, via ferrata erraz bat egin, edo pote batzuk hartu. Iluntzean afaldu.
Igandean aurreko egunean ez bezala, goizago jaikiko gara lehenbailehen dena prestatzeko eta
arroila jaisten joateko. Kasu honetan arroila laburragoa izango da, baina oso polita eta
dibertigarria ere.
Arratsaldeko lehen orduan Zornotzarantz abiatuko gara.

Planning:
Saldremos el viernes dia 20 a las 18h de la tarde desde Amorebieta hacia la Sierra de Guara. Esta sierra esta muy cerca de la ciudad de Huesca. En esta sierra hay muchos barrancos y de todo tipo, secos y verticales, de rapels largos, sin rapels, acuaticos…En principio nosotros haremos los acuaticos, esto es, los que llevan agua. En ellos encontraremos saltos de diferentes alturas, toboganes, rapels… (como en la anterior salirda, todos los saltos son rapelables para el que no quiera saltar).
Como el viaje es largo, haremos una parada a medio camino para comer un bocata y un poco de vino (cada uno tendra que llevar su bocata). Despues llegaremos a un pueblo de Guara y dormiremos.
Al dia siguiente nos levantaremos e iremos a hacer el primer barranco (11,00h). Llevaremos algo para picar durante el barranco.
Despues de hacer el barranco decidiremos como pasar la tarde: visitar algun pueblo de alrededor, el poblado dejado por los musulmanes, alguna via ferrata facil, o tomar unos potes. Para luego a la noche cenar.
El domingo madrugaremos un poco mas que el dia anterior para prepara las cosas pronto e ir a descender el barranco. Este barranco sera mas corto pero muy bonito y divertido.
A primera hora de la tarde partiremos hacia Amorebieta.

barancos 2

Eraman beharrekoa: Zapatillak (mendiko botak badira hobeto), toalla, piketako zerbait.Likra
edo niki termikoa (aukerakoa).
Hay que llevar: Zapatillas (mejor botas de monte), toalla, algo para picar. Licra o niki termico (opcional)

Kopuru maximoa: 16 pertsona.
Maximo personas: 16 pesonas

Transportea: Oierren furgoan 9 pertsona sartzen direz, bera ta beste 8. Jende gehau apuntetan bada
kotxean ahal direz joan.
Transporte: En la furgoneta de Oier entran 9, el y otros 8. Si se apunta mas jente hay que quedar con los coces.

Arroilaren kokapena: Guarako mendikatea (Hueska)
Localizacion de los barrancos: Sierra de Guara (Huesca)

Arroilaren iraupena: Lehenengo egunekoak 5-6 ordu. Bigarrenekoak 4 ordu.
Duracion de los barrancos: el del primer dia 5-6 horas. El segundo 4h.

Apuntatzeko epea: Irailaren 11 azken eguna.
Plazo para inscribirse: 11 de septiembre último dia.

Apuntuatzeko lekua: Txiki Otaegi, 4 BIS – tarteko solairua. Zornotza.
Lugar para inscribirse: Txiki Otaegi, 4 BIS –  entreplanta. Amorebieta.

Prezioa: 100€

Prezioan barne: praktikarako materiala, seguruak, gidariak, alojamientoa, gosaria eta afaria.
Inclyuye en el precio: material para la practica, seguros, gias, alojamiento, desayunos y cena.

Oharrak:
Ostiralean 18.00-etan irtengo gara Oierren furgoan. Baten batek arazoak baditu ordu horretan
irteteko beranduago joan daiteke, baita hurrengo egunean goizean goiz ere.

Notas:
Saldremos el viernes a las 18,00h en la furgo de Oier. Si alguien tiene problemas para salir a esa hora podrá salir por su cuenta mas tarde o incluso madrugar el sábado.

ubide abentura