EMFren ALPINISMOKO TEKNIFIKAZIO-TALDEAN SARTZEKO probak / Pruebas de ACCESO equipo de TECNIFICACIÓN de ALPINISMO EMF

Cartel_EMFAT

EMFren alpinismo-taldean sartzeko probak iragarri ditu EMFk

Promozio bakoitzak 6 pertsonaren teknifikazioa hartuko du barnean; bi urtekoa izango da, eta alderdi teknikoa nahiz alderdi praktikoa landuko dira. Harkaitz- eta izotz-eskalada eta eskalada mistoa, auto-erreskatea, eskia eta orientazioa landuko dira, besteak beste, prestakuntzaren barneko oinarrizko atalen artean, eta, ondoren, ikasitakoa mendian jarriko da praktikan.

Sartzeko probak Pirinioetan garatuko dira, urtarrilaren 10ean eta 11n; lekua baldintzen arabera zehaztuko da, eta harkaitz- eta izotz-eskaladako eta eskiko probak izango dira.

Data horren aurretik, probetan parte hartzeko IZENA EMAN beharko da abenduak 31 baino lehen, eta, horretarako, curriculuma eta datu guztiak helbide honetara bidali behar dira: gazteak@emf-fvm.com

Curriculumak zenbat eta zehatzago izan, orduan eta hobeto balioetsi ahal izango dituzte teknikariek alpinista bakoitzaren gaitasunak eta proiekzioa, eta 15 onenei probetan parte hartzeko deia egingo zaie.

Sartzeko proben egutegia:

– 2014ko abenduaren 31 arte bidali ahal izango dira curriculumak, helbide honetara: gazteak@emf-fvm.com 

– Urtarrilaren 5ean, probak egiteko aukeratuak izan direnei jakinaraziko zaie.

– Sartzeko probak urtarrilaren 10ean eta 11n izango dira.

 

PROBAK:

Urtarrilak 10: Kirol-eskalada.6c., Autobabeseko eskalada, botekin.6ª, Eskalada artifiziala: A2

Urtarrilak 11: Mendiko eskia, 600 m-ko desnibelarekin eta 10 kg-ko pisuarekin, Jaitsiera-eskia, Izotz-eskalada, 4+.

———————————————————————————————————————————————

Desde EMF se convocan PRUEBAS de ACCESO para el EQUIPO de ALPINISMO EMF

Cada promoción abarcará la tecnificación de 6 personas, será bianual y constará de una doble vertiente técnica y práctica. Escalada en roca, hielo y mixto, autorescate, esquí u orientación serán algunas de las partes esenciales de una formación que después se trasladará a la montaña.

Las pruebas de acceso se desarrollarán en el Pirineo los días 10 y 11 de enero en lugar a concretar según las condiciones y estarán compuestas por pruebas de escalada en roca, hielo y esquí.

Previamente a esta fecha y con plazo de envío hasta el 31 de diciembre, se deberá hacer una INSCRIPCIÓN a las pruebas enviando curriculum y datos completos a la dirección: gazteak@emf-fvm.com

Cuanto más concretos sean los curriculums mejor se ayudará a los técnicos a valorar las capacidades y proyección de los alpinistas y los 15 mejores serán convocados a las pruebas.

 

CALENDARIO de pruebas de acceso:

– Envío de curriculums hasta el 31 de diciembre de 2014 a la dirección: gazteak@emf-fvm.com

– Comunicación a los admitidos en las pruebas 5 de enero.

– Pruebas de acceso 10 y 11 de enero.

 

PRUEBAS:

10 de enero: Escalada deportiva.6c., Escalada de autoprotección con botas.6ª, Escalada artificial: A2

11 de enero: Esquí de travesía con un desnivel de 600 m y 10 kg de peso, Esquí descenso, Escalada en hielo 4+.